M365 - Azure Active Directory Premium P1 (New Commerce)

Microsoft

M365 - Azure Active Directory Premium P1

1,655,280.00 ₫ / Năm
M365 - Exchange Online (Plan 1) (New Commerce)

Microsoft

Làm việc thông minh hơn ở bất kỳ đâu, với email dành cho doanh nghiệp Email cấp doanh nghiệp bảo mật và đáng tin cậy với hộp thư 50 GB cho mỗi người dùng.

local_offer Exchange Online
110,352.00 ₫ / Tháng
M365 - Exchange Online (Plan 2) (New Commerce)

Microsoft

Tích hợp tất cả tính năng của Exchange Online (Plan 1), cộng với dung lượng lưu trữ hộp thư lưu trữ, thư thoại được lưu trữ và tính năng ngăn mất dữ liệu. Tích hợp tất cả tính năng của Exchange Online (Plan 1), cộng với dung lượng lưu trữ hộp thư lưu trữ, thư thoại được lưu trữ và tính năng ngăn mất dữ liệu.

local_offer Exchange Online
220,704.00 ₫ / Tháng
M365 - Exchange Online Kiosk (New Commerce)

Microsoft

Thiết kế cho những người dùng cần ít tính năng gửi thư hơn do họ không có máy tính chuyên dụng. Exchange Online Kiosk được thiết kế cho những người dùng cần ít tính năng gửi thư hơn do họ không có máy tính chuyên dụng. Đăng ký này cung cấp 2 GB dung lượng hộp thư cho mỗi người dùng và quyền truy nhập nền web thông qua Outlook trên web.

local_offer Exchange Online
55,176.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 Apps for Business (New Commerce)

Microsoft

Microsoft 365 Apps for Business phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị và tính năng lưu trữ tệp trên đám mây. Microsoft 365 Apps for Business phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị và tính năng lưu trữ tệp trên đám mây.

228,980.40 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 Business Basic (New Commerce)

Microsoft

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần Microsoft Teams và lưu trữ trên đám mây Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần Microsoft Teams và lưu trữ trên đám mây. Không bao gồm phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office.

82,764.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 Business Premium (New Commerce)

Microsoft

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần tất cả mọi thứ được tích hợp trong Business Standard cộng thêm tính năng quản lý thiết bị và bảo vệ chống mối đe dọa trên mạng nâng cao. Microsoft 365 Business Premium phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần tất cả mọi thứ được tích hợp trong Business Standard cộng thêm tính năng quản lý thiết bị và bảo vệ chống mối đe dọa trên mạng nâng cao.

606,936.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 Business Standard (New Commerce)

Microsoft

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị cộng thêm email doanh nghiệp, lưu trữ tệp trên đám mây, cũng như cuộc họp và trò chuyện trực tuyến Microsoft 365 Business Standard phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị cộng thêm email doanh nghiệp, lưu trữ tệp trên đám mây, cũng như cuộc họp và trò chuyện trực tuyến.

275,880.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 E3 (New Commerce)

Microsoft

Microsoft 365 E3 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi Microsoft 365 E3 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi.

993,168.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 F1 (New Commerce)

Microsoft

Trang bị cho lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng các ứng dụng năng suất và dịch vụ đám mây giúp họ phát huy tối đa hiệu suất.

634,524 ₫ / Năm
search

Bấm vào bất kỳ sản phẩm để xem trước thêm chi tiết

location_city Tất cả các ngành