Bộ lọc


M365 - Copilot for Microsoft 365 (New Commerce)

Microsoft

Microsoft Copilot for Microsoft 365 Kết hợp sức mạnh của công nghệ AI hiện đại, dữ liệu doanh nghiệp và hệ sinh thái ứng dụng Microsoft 365, mang tới trải nghiệm cộng tác đột phá, liền mạch và hiệu quả với độ ổn định và chính xác cao.

9,432,000.00 ₫ / Năm
M365 - Enterprise Mobility + Security E3 (New Commerce)

Microsoft

Enterprise Mobility + Security E3 Enterprise Mobility + Security E3 gồm có Azure Active Directory Premium P1, Microsoft Intune, Azure Information Protection P1, Microsoft Advanced Threat Analytics, Azure Rights Management (thuộc Azure Information Protection) và các quyền liên quan đến Windows Server CAL.

3,332,640.00 ₫ / Năm
M365 - Enterprise Mobility + Security E5 (New Commerce)

Microsoft

Enterprise Mobility + Security E5 Enterprise Mobility + Security E5 gồm có tất cả các tính năng của Enterprise Mobility + Security E3 cộng với Azure Active Directory Premium (AADP) P2, Azure Information Protection P2, Microsoft Cloud App Security, Azure Active Directory [AD] Identity Protection (một tính năng của AADP P2), Azure Advanced Threat Protection, Azure AD Privileged Identity Management (một tính năng của AADP P2).

515,616.00 ₫ / Tháng
M365 - Exchange Online (Plan 1) (New Commerce)

Microsoft

Làm việc thông minh hơn ở bất kỳ đâu, với email dành cho doanh nghiệp Email cấp doanh nghiệp bảo mật và đáng tin cậy với hộp thư 50 GB cho mỗi người dùng.

125,760.00 ₫ / Tháng
M365 - Exchange Online (Plan 2) (New Commerce)

Microsoft

Tích hợp tất cả tính năng của Exchange Online (Plan 1), cộng với dung lượng lưu trữ hộp thư lưu trữ, thư thoại được lưu trữ và tính năng ngăn mất dữ liệu. Tích hợp tất cả tính năng của Exchange Online (Plan 1), cộng với dung lượng lưu trữ hộp thư lưu trữ, thư thoại được lưu trữ và tính năng ngăn mất dữ liệu.

251,520.00 ₫ / Tháng
M365 - Exchange Online Kiosk (New Commerce)

Microsoft

Thiết kế cho những người dùng cần ít tính năng gửi thư hơn do họ không có máy tính chuyên dụng. Exchange Online Kiosk được thiết kế cho những người dùng cần ít tính năng gửi thư hơn do họ không có máy tính chuyên dụng. Đăng ký này cung cấp 2 GB dung lượng hộp thư cho mỗi người dùng và quyền truy nhập nền web thông qua Outlook trên web.

62,880.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 Apps for Business (New Commerce)

Microsoft

Microsoft 365 Apps for Business phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị và tính năng lưu trữ tệp trên đám mây. Microsoft 365 Apps for Business phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị và tính năng lưu trữ tệp trên đám mây.

260,952.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 Apps for enterprise (New Commerce)

Microsoft

Phiên bản doanh nghiệp của các ứng dụng Office, kèm theo tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên nền điện toán đám mây Microsoft 365 Apps for Enterprise là phiên bản doanh nghiệp của các ứng dụng Office, kèm theo tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên nền điện toán đám mây. Không bao gồm email cấp doanh nghiệp.

377,280.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 Business Basic (New Commerce)

Microsoft

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần Microsoft Teams và lưu trữ trên đám mây Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần Microsoft Teams và lưu trữ trên đám mây. Không bao gồm phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office.

94,320.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 Business Premium (New Commerce)

Microsoft

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần tất cả mọi thứ được tích hợp trong Business Standard cộng thêm tính năng quản lý thiết bị và bảo vệ chống mối đe dọa trên mạng nâng cao. Microsoft 365 Business Premium phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần tất cả mọi thứ được tích hợp trong Business Standard cộng thêm tính năng quản lý thiết bị và bảo vệ chống mối đe dọa trên mạng nâng cao.

691,680.00 ₫ / Tháng
search

Bấm vào bất kỳ sản phẩm để xem trước thêm chi tiết

location_city Tất cả các ngành