M365 - Microsoft 365 Business Basic (New Commerce)

Microsoft

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần Microsoft Teams và lưu trữ trên đám mây Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần Microsoft Teams và lưu trữ trên đám mây. Không bao gồm phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office.

90,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 Business Premium (New Commerce)

Microsoft

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần tất cả mọi thứ được tích hợp trong Business Standard cộng thêm tính năng quản lý thiết bị và bảo vệ chống mối đe dọa trên mạng nâng cao. Microsoft 365 Business Premium phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần tất cả mọi thứ được tích hợp trong Business Standard cộng thêm tính năng quản lý thiết bị và bảo vệ chống mối đe dọa trên mạng nâng cao.

660,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 Business Standard (New Commerce)

Microsoft

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị cộng thêm email doanh nghiệp, lưu trữ tệp trên đám mây, cũng như cuộc họp và trò chuyện trực tuyến Microsoft 365 Business Standard phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị cộng thêm email doanh nghiệp, lưu trữ tệp trên đám mây, cũng như cuộc họp và trò chuyện trực tuyến.

300,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 E3 (New Commerce)

Microsoft

Microsoft 365 E3 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi Microsoft 365 E3 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi.

1,080,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 E5 (New Commerce)

Microsoft

Microsoft 365 E5 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật, tuân thủ, thoại và phân tích nâng cao. Sở hữu các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật, tuân thủ, thoại và phân tích nâng cao dành cho doanh nghiệp của bạn.

1,710,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 F1 (New Commerce)

Microsoft

Trang bị cho lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng các ứng dụng năng suất và dịch vụ đám mây giúp họ phát huy tối đa hiệu suất.

690,000 ₫ / Năm
M365 - Microsoft 365 F3 (New Commerce)

Microsoft

Trang bị cho lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng các ứng dụng năng suất và dịch vụ đám mây giúp họ phát huy tối đa hiệu suất. Trang bị cho lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng các ứng dụng năng suất và dịch vụ đám mây giúp họ phát huy tối đa hiệu suất.

240,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft Teams Essentials (New Commerce)

Microsoft

Microsoft Teams Essentials (AAD Identity) Tất cả mọi thứ trong phiên bản miễn phí, cộng với: + Cuộc họp nhóm không giới hạn tới 30 giờ + Tối đa 300 người dự cho mỗi cuộc họp + 10 GB dung lượng lưu trữ trên đám mây cho mỗi người dùng + Hỗ trợ qua điện thoại và trên web bất cứ lúc nào

60,000.00 ₫ / Tháng
POWERPLATFORM - Power BI Pro (New Commerce)

Microsoft

Power BI Pro Cấp phép cho người dùng cá nhân với các tính năng phân tích hiện đại, tự phục vụ để trực quan hóa dữ liệu với các trang tổng quan và báo cáo trực tiếp, đồng thời chia sẻ thông tin chi tiết trong tổ chức của bạn Power BI Pro được bao gồm trong Microsoft 365 E5. Có thể mua ngay bằng thẻ tín dụng

300,000.00 ₫ / Tháng
SQL Server 2022 Standard Edition (Commercial)

Microsoft

SQL Server 2022 Standard Edition

23,924,880.00 ₫ / License
search

Bấm vào bất kỳ sản phẩm để xem trước thêm chi tiết

location_city Tất cả các ngành