M365 - Microsoft 365 E3 (New Commerce)

Microsoft

Microsoft 365 E3 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi Microsoft 365 E3 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi.

1,080,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 E5 (New Commerce)

Microsoft

Microsoft 365 E5 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật, tuân thủ, thoại và phân tích nâng cao. Sở hữu các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật, tuân thủ, thoại và phân tích nâng cao dành cho doanh nghiệp của bạn.

1,710,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 F1 (New Commerce)

Microsoft

Trang bị cho lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng các ứng dụng năng suất và dịch vụ đám mây giúp họ phát huy tối đa hiệu suất.

690,000 ₫ / Năm
M365 - Microsoft 365 F3 (New Commerce)

Microsoft

Trang bị cho lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng các ứng dụng năng suất và dịch vụ đám mây giúp họ phát huy tối đa hiệu suất. Trang bị cho lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng các ứng dụng năng suất và dịch vụ đám mây giúp họ phát huy tối đa hiệu suất.

240,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft Teams Essentials (New Commerce)

Microsoft

Microsoft Teams Essentials (AAD Identity) Tất cả mọi thứ trong phiên bản miễn phí, cộng với: + Cuộc họp nhóm không giới hạn tới 30 giờ + Tối đa 300 người dự cho mỗi cuộc họp + 10 GB dung lượng lưu trữ trên đám mây cho mỗi người dùng + Hỗ trợ qua điện thoại và trên web bất cứ lúc nào

60,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Project Plan 1 (New Commerce)

Microsoft

Project Plan 1 Gói Project 1 Dễ dàng quản lý dự án với sự trợ giúp từ các công cụ trực quan, đơn giản trong Gói Project 1. • Bắt đầu nhanh chóng và nắm quyền kiểm soát bất kỳ dự án nào. • Sử dụng chức năng theo dõi trạng thái và lập kế hoạch dễ dàng, hiệu quả. • Cộng tác với người khác từ hầu như mọi nơi.

3,000,000.00 ₫ / Năm
M365 - Project Plan 3 (New Commerce)

Microsoft

Project Plan 3 Gói Project 3 Sở hữu khả năng quản lý dự án và phát hành mạnh mẽ trong đám mây, ngoài ra luôn sắp xếp khoa học và đảm bảo theo sát các dự án, tài nguyên cũng như nhóm. • Sử dụng tính năng theo dõi trạng thái và lập kế hoạch, cũng như lên lịch và tính chi phí hiệu quả và dễ dàng. • Cộng tác với người khác từ hầu như mọi nơi. • Gán tài nguyên với các chức năng quản lý tài nguyên. • Mỗi giấy phép đăng ký người dùng cho phép cài đặt đồng thời tối đa năm bản của ứng dụng Project Online trên máy tính.

9,000,000.00 ₫ / Năm
M365 - SharePoint (Plan 1) (New Commerce)

Microsoft

SharePoint Online - Plan 1 được thiết kế cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. SharePoint Online Plan 1 được thiết kế cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, bao gồm SharePoint và OneDrive như một phần trong gói.

1,500,000.00 ₫ / Năm
M365 - SharePoint (Plan 2) (New Commerce)

Microsoft

SharePoint Online - Plan 2 được thiết kế cho các tổ chức và doanh nghiệp có quy mô lớn SharePoint Online - Plan 2 được thiết kế cho các tổ chức và doanh nghiệp có quy mô lớn với nhiều tính năng bổ sung so với Plan 1.

3,000,000.00 ₫ / Năm
POWERPLATFORM - Power BI Premium Per User (New Commerce)

Microsoft

Power BI Premium Per User

600,000.00 ₫ / Tháng
search

Bấm vào bất kỳ sản phẩm để xem trước thêm chi tiết

location_city Tất cả các ngành