M365 - SharePoint (Plan 1) (New Commerce)

Microsoft

SharePoint Online - Plan 1 được thiết kế cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. SharePoint Online Plan 1 được thiết kế cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, bao gồm SharePoint và OneDrive như một phần trong gói.

1,572,000.00 ₫ / Năm
M365 - SharePoint (Plan 2) (New Commerce)

Microsoft

SharePoint Online - Plan 2 được thiết kế cho các tổ chức và doanh nghiệp có quy mô lớn SharePoint Online - Plan 2 được thiết kế cho các tổ chức và doanh nghiệp có quy mô lớn với nhiều tính năng bổ sung so với Plan 1.

3,144,000.00 ₫ / Năm
search

Bấm vào bất kỳ sản phẩm để xem trước thêm chi tiết

location_city Tất cả các ngành