SQL Server 2019 Standard Edition (Commercial)

Microsoft

SQL Server 2019 Standard Edition

local_offer Software License
22,259,175.00 ₫ / License
Windows GGWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine (Commercial)

Microsoft

Windows GGWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine

local_offer Software License
4,660,050.00 ₫ / License
Windows GGWA - Windows 11 Pro N - Legalization Get Genuine (Commercial)

Microsoft

Phần mềm Microsoft Windows GGWA - Windows 11 Pro N - Legalization Get Genuine

local_offer Software License
4,660,050.00 ₫ / License
search

Bấm vào bất kỳ sản phẩm để xem trước thêm chi tiết

location_city Tất cả các ngành