bookmark whatshot

Phổ biến nhất


M365 - Microsoft 365 Business Basic (New Commerce)

Microsoft

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần Microsoft Teams và lưu trữ trên đám mây

82,764.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 Business Standard (New Commerce)

Microsoft

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị cộng thêm email doanh nghiệp, lưu trữ tệp trên đám mây, cũng như cuộc họp và trò chuyện trực tuyến

275,880.00 ₫ / Tháng
M365 - Exchange Online (Plan 1) (New Commerce)

Microsoft

Làm việc thông minh hơn ở bất kỳ đâu, với email dành cho doanh nghiệp

local_offer Exchange Online
110,352.00 ₫ / Tháng