bookmark whatshot

Phổ biến nhất


M365 - Microsoft 365 Business Basic (New Commerce)

Microsoft

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần Microsoft Teams và lưu trữ trên đám mây

90,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 Apps for Business (New Commerce)

Microsoft

Microsoft 365 Apps for Business phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị và tính năng lưu trữ tệp trên đám mây.

249,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Microsoft 365 F1 (New Commerce)

Microsoft

Trang bị cho lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng các ứng dụng năng suất và dịch vụ đám mây giúp họ phát huy tối đa hiệu suất.

690,000 ₫ / Năm