M365 - Office 365 E1 (New Commerce)

Microsoft

Các dịch vụ dành cho doanh nghiệp như email, dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp, Office trên web, cuộc họp và IM, cùng nhiều dịch vụ khác. Các dịch vụ dành cho doanh nghiệp như email, dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp, Office trên web, cuộc họp và IM, cùng nhiều dịch vụ khác. Không bao gồm các ứng dụng Office

3,000,000.00 ₫ / Năm
M365 - Office 365 E3 (New Commerce)

Microsoft

Mọi tính năng được bao gồm trong Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn và Office 365 E1 cùng với các tính năng bảo mật và tuân thủ Mọi tính năng được bao gồm trong Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn và Office 365 E1 cùng với các tính năng bảo mật và tuân thủ

690,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Office 365 E5 (New Commerce)

Microsoft

Mọi tính năng của Office 365 E3 cùng với các tính năng bảo mật, phân tích và chức năng thoại nâng cao Office 365 E5 là một bộ ứng dụng nâng suất trên nền điện toán đám mây kết hợp với các dịch vụ thoại, phân tích, bảo mật và tuân thủ nâng cao.

1,140,000.00 ₫ / Tháng
M365 - Office 365 F3 (New Commerce)

Microsoft

Office 365 F3 tăng tối đa ảnh hưởng của Lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng Office 365 F3 tăng tối đa ảnh hưởng của Lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng

120,000.00 ₫ / Tháng
search

Bấm vào bất kỳ sản phẩm để xem trước thêm chi tiết

location_city Tất cả các ngành