Giá

Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
240,000.00 ₫
Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
2,400,000.00 ₫

Tổng quan


Tích hợp tất cả tính năng của Exchange Online (Plan 1), cộng với dung lượng lưu trữ hộp thư lưu trữ, thư thoại được lưu trữ và tính năng ngăn mất dữ liệu.

  • Mỗi người dùng nhận được 100 GB dung lượng lưu trữ hộp thư và có thể gửi thư có kích cỡ tối đa 150 MB.
  • Tận dụng dung lượng lưu trữ lớn: 100 GB trong hộp thư chính của người dùng, cộng thêm 1,5 TB trong hộp thư lưu trữ của người dùng.
  • Tận dụng các dịch vụ Unified Messaging được lưu trữ cung cấp tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số vào và chức năng tổng đài tự động của công ty.
  • Kiểm soát dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp bằng các chính sách ngăn mất dữ liệu (DLP) tích hợp sẵn dựa trên tiêu chuẩn quy định như thông tin định danh cá nhân (PII) và ngành thẻ thanh toán (PCI), giúp xác định, kiểm soát và bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm thông qua phân tích nội dung chuyên sâu.


Đặc trưng