Giá

Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
120,000.00 ₫
Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
1,200,000.00 ₫

Tổng quan


 Làm việc thông minh hơn ở bất kỳ đâu, với email dành cho doanh nghiệp được lưu trữ

  • Mỗi người dùng nhận được 50 GB dung lượng lưu trữ hộp thư và có thể gửi thư có kích cỡ tối đa 150 MB
  • Người dùng có thể kết nối các phiên bản Outlook được hỗ trợ với Exchange Online để có thể sử dụng ứng dụng máy khách phong phú mà họ đã biết
  • Đối với truy nhập máy khách web, Outlook trên web mang đến trải nghiệm dựa trên trình duyệt cao cấp giống với giao diện của máy khách Outlook hoàn thiện
  • Hộp thư đến Ưu tiên giúp bạn dễ dàng theo dõi email quan trọng nhất. Hộp thư đến của bạn bao gồm hai tab: Ưu tiên, dành cho email bạn cần xử lý ngay và Khác, dành cho mọi email khác. Bạn có thể chuyển đổi các tab bất cứ khi nào và luôn thấy email được chuyển vào Khác
  • So sánh lịch để lên lịch cuộc họp và truy nhập các tính năng cộng tác, gồm lịch dùng chung, nhóm, danh sách địa chỉ toàn cầu, liên hệ bên ngoài, tác vụ, phòng hội thảo và chức năng ủy quyền.
  • Mọi hộp thư đều được bảo vệ bởi tính năng bảo vệ chống thư rác và phần mềm xấu cao cấp qua Exchange Online Protection.
  • Giữ hộp thư đến gọn gàng bằng cách tự động di chuyển thư cũ sang Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ.
Đặc trưng