POWERPLATFORM - Power BI Premium Per User (New Commerce)

Microsoft

Power BI Premium Per User

580,800.00 ₫ / Tháng
POWERPLATFORM - Power BI Pro (New Commerce)

Microsoft

Power BI Pro Cấp phép cho người dùng cá nhân với các tính năng phân tích hiện đại, tự phục vụ để trực quan hóa dữ liệu với các trang tổng quan và báo cáo trực tiếp, đồng thời chia sẻ thông tin chi tiết trong tổ chức của bạn Power BI Pro được bao gồm trong Microsoft 365 E5. Có thể mua ngay bằng thẻ tín dụng

290,400.00 ₫ / Tháng
search

Bấm vào bất kỳ sản phẩm để xem trước thêm chi tiết

location_city Tất cả các ngành