Giá

Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
63,600.00 ₫
Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
636,000.00 ₫

Tổng quan


Exchange Online Kiosk được thiết kế cho những người dùng cần ít tính năng gửi thư hơn do họ không có máy tính chuyên dụng.

Đăng ký này cung cấp 2 GB dung lượng hộp thư cho mỗi người dùng và quyền truy nhập nền web thông qua Outlook trên web.Đặc trưng