Giá

Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
993,168.00 ₫
bookmark local_offer
Chiết khấu theo số lượng
Số lượng Chiết khấu Giá
0 to 25 5.00 % 993,168.00 ₫
26 to 50 8.00 % 961,804.80 ₫
> 51 10.00 % 940,896.00 ₫
Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
9,931,680.00 ₫
bookmark local_offer
Chiết khấu theo số lượng
Số lượng Chiết khấu Giá
0 to 25 5.00 % 9,931,680.00 ₫
26 to 50 8.00 % 9,618,048.00 ₫
> 51 10.00 % 9,408,960.00 ₫

Tổng quanMicrosoft 365 E3 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi.

  • Cải thiện năng suất và thúc đẩy văn hóa cộng tác bằng trải nghiệm kết nối.
  • Thay đổi cách bạn quản lý doanh nghiệp và cải thiện mối quan hệ khách hàng với quy trình làm việc tích hợp.
  • Chủ động bảo vệ thông tin nhân viên, dữ liệu và khách hàng của bạn bằng chức năng bảo mật thông minh.
Đặc trưng