Giá

Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
1,067,040.00 ₫
bookmark local_offer
Chiết khấu theo số lượng
Số lượng Chiết khấu Giá
0 to 25 5.00 % 1,067,040.00 ₫
26 to 50 8.00 % 1,033,344.00 ₫
> 51 10.00 % 1,010,880.00 ₫
Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
10,670,400.00 ₫
bookmark local_offer
Chiết khấu theo số lượng
Số lượng Chiết khấu Giá
0 to 25 5.00 % 10,670,400.00 ₫
26 to 50 8.00 % 10,333,440.00 ₫
> 51 10.00 % 10,108,800.00 ₫

Tổng quanMicrosoft 365 E3 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi.

  • Cải thiện năng suất và thúc đẩy văn hóa cộng tác bằng trải nghiệm kết nối.
  • Thay đổi cách bạn quản lý doanh nghiệp và cải thiện mối quan hệ khách hàng với quy trình làm việc tích hợp.
  • Chủ động bảo vệ thông tin nhân viên, dữ liệu và khách hàng của bạn bằng chức năng bảo mật thông minh.
Đặc trưng