Giá

Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
1,194,720.00 ₫
Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
11,947,200.00 ₫

Tổng quan


 Office 365 E5 là một bộ ứng dụng năng suất trên nền điện toán đám mây kết hợp với các dịch vụ thoại, phân tích, bảo mật và tuân thủ nâng cao.

  • Cài đặt Office dành cho thiết bị di động trên tối đa năm PC hoặc máy Mac, năm máy tính bảng và năm điện thoại cho mỗi người dùng.
  • Thực hiện, nhận và chuyển cuộc gọi công việc từ mọi nơi, bằng mọi thiết bị.
  • Đưa ra quyết định đủ thông tin với tính năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu.
  • Bảo vệ tổ chức chống lại các mối đe dọa độc hại trong thư email, liên kết (URL) và công cụ cộng tác.
  • Đánh giá rủi ro về tuân thủ, quản trị và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, cũng như đáp ứng hiệu quả các yêu cầu theo quy định.


Đặc trưng