Giá

Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
1,792,080.00 ₫
Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
17,920,800.00 ₫
Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
0.00 ₫

Tổng quanMicrosoft 365 E5 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật, tuân thủ, thoại và phân tích nâng cao.

  • Mở rộng tính năng bảo vệ danh tính và bảo vệ trước mối đe dọa với chức năng bảo mật tích hợp và tự động, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công gây hại.
  • Tập hợp các chức năng bảo vệ thông tin và tuân thủ nâng cao để bảo vệ và quản trị dữ liệu, đồng thời giảm rủi ro.
  • Sở hữu các chức năng cuộc gọi và hội thảo âm thanh trong đám mây để hỗ trợ nhóm của bạn.
  • Hưởng lợi từ các chức năng Power BI giúp bạn thu nhận giá trị doanh nghiệp đáng kể từ dữ liệu của mình.


Đặc trưng