Giá

Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
723,120.00 ₫
Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
7,231,200.00 ₫
Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
0.00 ₫

Tổng quan


Office 365 E3 là bộ ứng dụng và dịch vụ năng suất dựa trên nền điện toán đám mây với các chức năng tuân thủ và bảo vệ thông tin được tích hợp.

  • Cài đặt các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại cho mỗi người dùng.
  • Bảo vệ thông tin bằng tính năng mã hóa thư, quản lý quyền và ngăn mất dữ liệu cho email cũng như tệp.
  • Bảo vệ dữ liệu công ty bằng cách hỗ trợ truy nhập bảo mật hơn vào các tài nguyên công ty và cho phép chia sẻ an toàn thông tin nhạy cảm ở cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức của bạn.
  • Tạo điều kiện tuân thủ pháp luật và lưu trữ email thông qua Khám phá Điện tử và giữ nội dung gốc cho hộp thư.
Đặc trưng