Giá

Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
314,400.00 ₫
Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
3,144,000.00 ₫

Tổng quan


Office 365 E1 bao gồm các ứng dụng trên nền web như Excel và Outlook được tích hợp với các dịch vụ đám mây như OneDrive và Teams, cho phép bạn làm việc năng suất từ mọi nơi.

  • Các ứng dụng Office và dịch vụ kinh doanh trên nền web mới nhất. Không tích hợp các ứng dụng Office trên máy tính.
  • Email, dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp, cuộc họp và nhắn tin tức thời.
  • Năm tầng bảo mật và giám sát giúp duy trì an toàn cho dữ liệu của bạn.
  • Đảm bảo thời gian chạy 99,9% được hỗ trợ tài chính.Đặc trưng