Giá

Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
1,131,840.00 ₫
Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
11,318,400.00 ₫
Tiêu đề Đơn giá
Đơn giá
0.00 ₫

Tổng quanMicrosoft 365 E3 kết hợp các ứng dụng năng suất hàng đầu cùng các chức năng bảo mật và tuân thủ cốt lõi.

  • Cải thiện năng suất và thúc đẩy văn hóa cộng tác bằng trải nghiệm kết nối.
  • Thay đổi cách bạn quản lý doanh nghiệp và cải thiện mối quan hệ khách hàng với quy trình làm việc tích hợp.
  • Chủ động bảo vệ thông tin nhân viên, dữ liệu và khách hàng của bạn bằng chức năng bảo mật thông minh.
Đặc trưng